در این دسته بندی انواع جعبه و قاب در ابعاد مختلف موجود میباشد.