المنت و نوک هویه (12)

انواع پنس،کاتر،قاب بازکن (5)

انواع چسب و خمیر سیلیکون (4)

انواع ذره بین (6)

روغن و فلاکس لحیم کاری (14)

سیم لحیم،خمیر قلع،ساچمه قلع (8)

قلع کش و انواع تمیز کننده (12)

گیره مونتاژ و پایه هویه (8)

هویه و هیتر (18)

انواع اسپری (6)