در این دسته بندی انواع ابزار و تجهیزات مناسب برق و الکترونیک موجود میباشد.

ابزارآلات (110)

قاب و جعبه (11)

ابزارآلات مونتاژ و لحیم کاری (90)

تجهیزات آزمایشگاهی (25)

آهن ربا (143)

پیچ و اسپیسر (33)