در این دسته بندی انواع ابزار و تجهیزات مناسب برق و الکترونیک موجود میباشد.

ابزارآلات (110)

قاب و جعبه (12)

ابزارآلات مونتاژ و لحیم کاری (92)

تجهیزات آزمایشگاهی (26)

آهن ربا (143)

پیچ و اسپیسر (33)