در این دسته بندی انواع مقاومت ها از قبیل :
انواع مقاومت 1/4 وات ،1 وات،2 وات، و…
انواع مقاومت های وات بالا (5-10 وات)
انواع ولوم ها ، مولتی ترن ها ،پتانسیومتر ها و سرولوم ها
انواع مقاومت های SMD
انواع مقامت های شانه ای
موجود میباشد.

انواع پتانسیومتر (17)

انواع سرولوم (38)

انواع مقاومت شانه ای (5)

انواع مولتی ترن (19)

انواع ولوم (18)

مقاومت (Dip) 0.25 وات (88)

مقاومت (Dip) 10 وات (1)

مقاومت (Dip) 1وات (24)

مقاومت (Dip) 2 وات (28)

مقاومت (Dip) 5 وات (20)

مقاومت SMD پکیج 0805 (103)

مقاومت SMD پکیج 1206 (91)