در این دسته بندی انواع دیود ها از قبیل:
پل دیودی ، دیود معمولی ، دیود شاتکی ، دیود فست و… موجود میباشد.

پل دیود ها (6)

دیود FAST (5)

دیود TVS (1)

دیود زنر (55)

دیود شاتکی (3)

دیود معمولی (6)