در این دسته بندی انواع خازن های مولتی لایر موجود میباشد.