در این دسته انواع خازن های الکترولیتی 6.3 ولت موجود میباشد.