در این دسته بندی انواع خازن های الکترولیتی 450 ولت موجود میباشد.