در این دسته بندی انواع خازن های الکترولیتی 400 ولت موجود میباشد.