در این دسته بندی انواع خازن های الکترولیتی 35 ولت موجود میباشد.