در این دسته بندی انواع خازن های الکترولیتی 250 ولت موجود میباشد.