در این دسته بندی انواع خازن های الکترولیتی 200 ولت موجود میباشد