در این دسته بندی انواع خازن های الکترولیتی 100 ولت موجود میباشد