در این دسته بندی انواع ترایاک و تریستور موجود میباشد.