در این دسته بندی انواع سلف ها از قبیل :
سلف بشکه ای ، سلف مقاومتی ، سلف SMD ، سلف توروویدی و… موجود میباشد.

سلف های SMD (5)

سلف های بشکه ای-دمبلی (23)

سلف های مقاومتی (8)