در این دسته بندی انواع کلید ها ، سوئیچ ها ، کیپد ها و کلید های فشاری موجود میباشد.

انواع تک سوئیچ و میکروسوئیچ (27)

انواع دیپ سوئیچ (2)

انواع سرکلید (7)

انواع شستی فشاری (16)

انواع کلید های راکر (29)

انواع کلید های فشاری ، کشویی ، کلنگی (16)

انواع کیپد و صفحه کلید (7)