در این دسته بندی انواع قطعات الکترومکانیکی و مکانیکی موجود میباشد.

انواع رله (65)

انواع قفل الکترونیکی (1)