در این دسته بندی انواع منابع تغذیه سوئیچینگ و آداپتور ها موجود میباشد.

آداپتور ها (5)

منابع تغذیه سوئیچینگ (6)