باتری خشک (3)

باتری سکه ای (3)

باتری قلمی (14)

باتری کتابی (7)

باتری لیتیوم پلیمری (15)

باتری لیتیوم یون (4)

باتری نیم قلمی (8)