در این دسته بندی انواع کابل های ماینری موجود میباشد.