در این دسته بندی انواع سوکت های ماینری موجود میباشد.