در این دسته بندی انواع تجهیزات و قطعات ماینری از قبیل :
فن ها ، سیم های رابط ، ماسفت ها و…
موجود میباشد.

سوکت ها (17)

کابل ها (13)