در این دسته بندی انواع نمایشگر ها و صفحات تاچ از قبیل :
TFT – OLED – GLCD – ALCD – 7 segment – DOT MATRIX
موجود میباشد.

درایور و مبدل نمایشگر ها (2)

سون سگمنت و دات ماتریس (2)

نمایشگر OLED (6)

نمایشگر کاراکتری (ALCD) (8)