این دسته از محصولات شامل:
انواع سوکت ها از قبیل سوکت های آیسی،سوکت های شبکه و تلفن و…
انواع کانکتور ها از قبیل کانکتور های USB ،کانکتور های مخابراتی ،پاوری و…
انواع ترمینال های فونیکس ، فشاری و پیچی
انواع فیش ها و جک های آداپتوری
میباشد.

انواع باکس هدر و IDC (24)

انواع پین هدر (11)

انواع ترمینال (51)

انواع سوکت آی سی و ZIF سوکت (10)

انواع سوکت سیم کارت و حافظه (2)

انواع فیش و جک (28)

انواع کانکتور FPC (6)

انواع کانکتور کامپیوتری (11)

انواع کانکتور های USB (27)

انواع کانکتور های مخابراتی و بین راهی (64)

سایر سوکت ها (1)