آیا می توان موتورهای سه فاز را با برق تکفاز راه اندازی کرد؟

آیا می توان موتورهای سه فاز را با برق تکفاز راه اندازی کرد؟

درمواقعی که ضرورت دارد از موتور های القایی سه فاز در شبکه تکفاز استفاده کرد می بایست حتما موتور سربندی با ولتاژ 220 ولت داشته باشد یعنی موتور 380/220 باشد .

ادامه مطلب

خروجی ولتاژ اینوتورهای تکفاز چند ولت است؟

خروجی ولتاژ اینوتورهای تکفاز چند ولت است؟

اینورتر های تکفاز موجود در بازار عموما ولتاژ 200-240 VAC  را در ورودی دریافت می کنند و سپس توسط یکسو کننده ای که در ورودی قرار گرفته به ولتاژ حدودی 300 VDC تبدیل می کنند و س...

ادامه مطلب

موتور الکتریکی

آیا می توان موتورهای تکفاز را با اینورتر راه اندازی نمود؟

درواقع اینورترهای موجود در بازار قادر به انجام چنین کاری نمی باشند و فقط قادرند موتور را در بازه فرکانس 40 تا 50 هرتز کنترل کنند، نه کمتر و نه بیشتر و همچنین فقط برای موارد ضروری...

ادامه مطلب